Het Lampegats Gemengd MannenKoor (L.G.M.K.) ziet in 1998 het licht. Toen het koor werd opgericht was het eerder een goede reden om bij elkaar te komen en carnaval te vieren, dan een serieuze aangelegenheid.
Het eerste jaarlijks terugkerende evenement is de ‘Carnavalsmis’, die elk jaar in de Stadse Sint-Catharinakerk wordt gehouden.

Vers:

We zijn geboren tussen lampen en sigaren,
We wonen in de stad, die bruist van dynamiek,
Maar wat we altijd hebben trachten te bewaren,
Dat is 't Brabants hart en onze feestmuziek.