Onderwerp (182)

zaterdag, 15 september 2018 10:21

* We gingen ook op pad *

Haone zijn over het algemeen tamelijk honkvast, we zeggen niet voor niets “Eens een Haon, altijd een Haon”, maar dat wil niet zeggen dat we ons alleen in en rond Lampegat / Eindhoven manifesteren. Ook wij gaan wel eens wat verder op pad, soms onverwacht dan wel afgesproken en gepland, zeker in de regio, maar ook wel dieper landinwaarts.

Met name onze kapellen en muziekskes zijn, door allerlei optredens elders, tot in de verre omtrek bekend, om niet te zeggen berucht. Daarnaast hebben we ook als vereniging onze vleugels uitgespreid in den lande.

zaterdag, 15 september 2018 10:13

* Officiële organisaties *

Wij, als Haone, zijn nooit zo van het officiële gedoe geweest. Integendeel zelfs. Een ‘beetje’ rebels zijn stond en staat nog altijd bij ons hoog in het Haone vaandel. Voorbeelden daarvan zijn op diverse plaatsen in deze HAONEPEDIA te lezen, hier en daar zelfs met de bewijzen in de vorm van foto’s en/of video’s.

Maar we zijn natuurlijk wel een vereniging in Eindhoven, met bijbehorende stichting, en daardoor onderdeel van het grotere geheel in carnavalvierend Lampegat.
Verder we hebben wij vanuit het verleden binding met enkele andere carnavalsverenigingen.

zaterdag, 15 september 2018 10:04

* Haone- en andere Lampegatse fistjes *

Dat de Haone niet vies zijn van een feestje is alom bekend. Feestjes initiëren en organiseren zit Haone in het bloed. Dat kunnen eigen feestjes zijn, maar wij dragen ook hier en daar bij aan feestjes van anderen, bijvoorbeeld aan de festiviteiten die onder auspiciën van de FEC plaatsvinden. We zijn tenslotte niet voor niets een Lampegatse carnavalsvereniging. En als we zelf niet (mee-)organiseren, feesten we natuurlijk gewoon gezellig met alle andere feestgangers mee.

Want dit zijn de doelstellingen van C.V. D’Haone, die expliciet in de statuten van onze vereniging staan beschreven.

zondag, 09 september 2018 13:59

* Dit deden we zoal *

Dat C.V. D’Haone een actief clubje is, mag toch wel als algemeen bekend verondersteld worden in Lampegat cq Eindhoven. Want niet alleen met en rondom carnaval, ook bij andere gelegenheden manifesteert de vereniging zich. Menig feest of activiteit is opgezet of (mede) georganiseerd door onze vereniging, of we deden zeer uitbundig mee. En daar zit echt van alles bij, niet alleen feesten (zoals u elders kunt lezen), maar ook sportwedstrijden, het organiseren van plaatselijke activiteiten, de diverse stunts en nog enkele wat meer ‘stoute’ uitingen (?) van creatieve activiteit.

zondag, 09 september 2018 13:36

* Lampegatse liederen bundel *

Bij allerlei gelegenheden, maar toch wel heel speciaal bij de jaarlijkse traditionele HaoneHap, werden en worden er door de Haone vaak een aantal liederen ten gehore gebracht, waar zij op de ene of andere manier iets mee hebben.
In de eerste plaats nummers die een directe relatie hebben met d’Haone, met name een aantal oudere nummers van vroegere feesten en activiteiten.
En verder natuurlijk de bekende Eindhovense en Brabantse nummers.

zondag, 09 september 2018 11:34

* Uit het papieren archief *

Hier staan een aantal uitreksels uit ons grote papieren Haone Archief, gedichten, verhalen en de verzamelde gezegden/uitspraken.

zondag, 09 september 2018 11:24

* Aparte clubjes *

Zoals op een aantal plaatsen in deze HAONEPEDIA is te lezen zijn er in de loop der jaren binnen de Haone, naast de verschillende muzikale clubjes, de kapellekes en muziekskes dus, ook heel veel kleine (duo’s, trio’s en kwartetten) maar ook wat grotere andere interne clubjes ontstaan. Sommige daarvan hebben slechts kort bestaan, andere veel langer. En een aantal daarvan bestaat zelfs nog steeds.

dinsdag, 28 augustus 2018 08:10

* Eindhoven / Brabant *

Bij dit hoofdonderwerp horen de overige artikelen, die dus niet met D’Haone en/of het Lampegats Carnaval te maken hebben, maar toch wel op de een of andere manier een relatie hebben, doordat ze over Eindhoven dan wel Brabant gaan. En aangezien wij als Haone Lampegat, dus Eindhoven in Brabant, als thuishaven hebben, is dit de aanleiding om deze artikelen in de HAONEPEDIA op te nemen.

Op deze manier kunnen we dus ook alle andere artikelen, die nog niet ergens een plaatsje gekregen hebben, kwijt.

dinsdag, 28 augustus 2018 08:08

* Carnaval in Lampegat *

Bij dit hoofdonderwerp horen artikelen die op de een of andere manier met het carnaval, en dan ook nog in het bijzonder het Lampegats carnaval te maken hebben, in de ruimste zin van het woord. En omdat het met Lampegat te maken heeft, hebben wij als Lampegatse Carnavalsvereniging D’Haone er ook mee te maken.

Het kan over van alles gaan, zoals je zult zien. Veel leesplezier.

dinsdag, 28 augustus 2018 08:04

* Alternatieve Haon / Haan *

Bij dit hoofdonderwerp horen artikelen die niet direct met Haone of de Carnavalsvereniging D’Haone zelf te maken hebben, maar toch wel ergens een relatie hebben, omdat ze over de alternatieve varianten van de Haon/Haan gaan.

En dat kan echt van alles zijn, zoals je hieronder kunt zien. Gewoon leuk om te lezen.

Pagina 4 van 13