Onderwerp (188)

maandag, 25 juli 2016 09:05

04 De ommekeer

Het is dinsdagmiddag. Carnaval in het jaar 1989. Er wordt teruggekeken op een zeer geslaagde carnavalsact. Per abuis was de kerstborrel aangekondigd als onderdeel van het carnavalsprogramma. Deze ‘fout’ is de directe aanleiding geweest voor de uitvoering van een prachtig idee. Niet zelden worden dergelijke ingevingen geboren in huize van Kollenburg, simpel omdat Hans van Kollenburg steeds enkele weken voor carnaval jarig is, en het huis steevast vol zit met d’Haone leden.

maandag, 25 juli 2016 09:00

03 De harde landing

Beschrijving van het breekpunt midden 80-tiger jaren: d’Haone moeten afscheid nemen van het onbezorgde leven. De groei in het ledenaantal stagneert duidelijk. Ook het bezoek aan de carnavalsfeesten bij d’Haone loopt terug. Op de dinsdagavond is het zelfs ‘uitgestorven’.

maandag, 25 juli 2016 08:50

02 Kapitaaltjes ... en spaarpotjes

In de 70-tiger jaren is Bert Gielissen directeur van Gielissen Stand- en interieurbouw. Aanvankelijk was Bert lid van de Volders - hoewel hij ook vaak rondliep in een kiel van ‘de Meierijse’.

Als vaste bezoeker van de Agora komt hij regelmatig – ook buiten het carnaval om – in contact met (bestuurs-)leden van d’Haone. Fons Roels merkt in dit verband op: ‘Als Bert en Lies in de Agora kwamen, moest je Lies goed bezighouden en regelmatig voorzien van een drankje. Als Lies jou mocht, dan kon je met Bert alles regelen’. Een duidelijke illustratie hoe de combinatie ‘club en werk’ functioneert.

maandag, 25 juli 2016 08:35

01 Club en werk

Om lid te kunnen worden van d’Haone, is het in de eerste verenigingsjaren gebruikelijk dat men geballoteerd wordt. Bekend zijn met enkele leden is wel de minste eis, waaraan je geacht wordt te voldoen. Eenmaal lid, wordt je onmiddellijk ingedeeld in een werkgroep of commissie.

maandag, 25 juli 2016 08:27

* Van hoe het verder ging ... *

In de volgende 8 artikelen worden de verdere historische ontwikkelingen, het heden en de nabije toekomst van onze Lampegatse Carnavalsvereniging d’Haone verder uit de doeken gedaan.

zaterdag, 16 april 2016 10:16

Wat elke Haon moet weten

Wat je als Haon moet weten over de vereniging en haar doelstellingen


Dit staat er over in de statuten:

DOEL

Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel het propageren en bevorderen van een gepaste carnavalsviering in Eindhoven in de meest uitgebreide zin van het woord, alsmede het leiding geven daaraan.

Artikel 4.
De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. het voeren van propaganda;
b. het mede-organiseren van optochten;
c. het opluisteren en organiseren van carnavalsbals en dergelijke andere festiviteiten;
d. alle andere wettige middelen, tot het doel bevorderlijk.

vrijdag, 01 april 2016 21:59

1995 Vampeta

Vampeta (voetballer)

Vampeta, zijn echte naam was Marcos André Batista Santos, was een Braziliaanse voetbalbelofte (verdediger) bij PSV (1994 – 1998).
Hij is in 1994 op de soos-avond van 12 november in Palermo door ons Ere-Haon gemaakt (vanwege het thema 'Brazil') en daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord.

zondag, 27 maart 2016 11:09

Vaandels, vlaggen en spandoeken

In de loop der jaren hebben D’Haone diverse vaandels, vlaggen en spandoeken gehad en een aantal daarvan is zelfs nog steeds in gebruik.

Sommige ter gelegenheid van een bepaald thema of met een bepaald doel, anderen waren/zijn meer algemeen. 

donderdag, 03 maart 2016 11:45

Zilveren Haon

De Zilveren Haon

Jaarlijks zet de vereniging een of meerdere personen in het zonnetje, voor bijzondere verdiensten, voor markante bijdragen aan het carnavalsgebeuren, enzovoort. Men wordt in dat geval tot Ere-Haon benoemd. De versierselen die daarbij horen zijn een grote ‘Zilveren Haon’. In de beginjaren waren dat 2 tot maximaal 3 Ere-Haone per jaar. Later is dat teruggebracht tot één Ere-Haon, die een persoon dan wel een groep kan zijn. Een groep krijgt ook één grote ‘Zilveren Haon’, die moet rouleren onder de leden, en voor elk lid van de groep een klein ‘Zilveren Haontje’.

maandag, 29 februari 2016 12:30

Haonekiel

De Haonekiel

De Haonekiel is om diverse redenen een heel speciaal kledingstuk.

Bij het ontstaan van D’Haone was er behoefte om je als Haon te onderscheiden van de overige carnavalsvierders binnen Eindhoven. Naast het onderscheidende moest er ook eenheid zijn binnen de geledingen van D’Haone. Jan Swinkels heeft toen de Haonekiel ontworpen.

Pagina 7 van 14