Wij, als Haone, zijn nooit zo van het officiële gedoe geweest. Integendeel zelfs. Een ‘beetje’ rebels zijn stond en staat nog altijd bij ons hoog in het Haone vaandel. Voorbeelden daarvan zijn op diverse plaatsen in deze HAONEPEDIA te lezen, hier en daar zelfs met de bewijzen in de vorm van foto’s en/of video’s.

Maar we zijn natuurlijk wel een vereniging in Eindhoven, met bijbehorende stichting, en daardoor onderdeel van het grotere geheel in carnavalvierend Lampegat.
Verder we hebben wij vanuit het verleden binding met enkele andere carnavalsverenigingen.

De Eindhovense Carnavalsvereniging D’Haone is 21 april 1966 opgericht.
Inmiddels is D’Haone anno 2021 (55-jaar!) met ongeveer 240 leden een van de grootste carnavalsverenigingen van het Lampegat.

De vereniging formuleerde destijds bij de oprichting drie zeer specifieke doelstellingen:

  1. het straatcarnaval in Eindhoven bevorderen;
  2. in Eindhoven muziekskes van de grond tillen;
  3. komen tot één prins(es) in Eindhoven: de Stadsprins(es).

Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC)
(voorloper van de huidige Federatie Eindhovens Carnaval)

De Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC) werd op 27 januari 1962 opgericht. De eerste vergadering werd voorgezeten door Pi Jacobs, indertijd directeur van de VVV Eindhoven en Kempenland, en werd gehouden in Hotel-Café-Restaurant Royal aan de Geldropseweg, de plaats waar nu Chinees-Indisch Restaurant Mei Ling is gevestigd.

De exceptionele groei die d’Haone doormaken vanaf het moment dat ze in 1975 carnavalsfeesten gaan organiseren in de Stadsschouwburg, brengt nieuwe werkelijkheden met zich mee. Per avond worden er met gemak meer dan duizend betalende bezoekers toegelaten. Vanzelfsprekend genereert dat geld, langzamerhand zelfs heel veel geld.

Wat eertijds begonnen was als een vriendenclubje en later als sociëteit, wordt meer en meer ‘big business’.

De Sociëteit Jocus, opgezet als carnavalsvereniging voor de gegoede Venlose burgerij, kan bogen op een rijk verleden en een wijdverbreide faam. Het is de ‘aldste vastelaovesvereiniging’, dat wil zeggen - nog bestaande - carnavalsvereniging van Nederland, die is opgericht in november 1842. Ontelbare malen heeft zij, op uitbundige en ook verfijnde wijze, kleur en inhoud gegeven aan de verschillende uitingen van het Venlose carnaval.

Carnavalsvereniging De Volders

In Eindhoven wordt vanaf het einde van de negentiende eeuw in de beslotenheid van huiskamers en cafézalen carnaval gevierd. De oudste carnavalskrant ‘De Klapekster’ verschijnt in de jaren 1883, 1884 en 1885. In 1883 heeft de Stratumse Harmonie De Dageraad een carnavalsconcert georganiseerd, blijkens een bewaard gebleven aanplakbiljet. Hoewel de culturele vereniging De Limburgers bij de heroprichting in 1947 hun carnavalsviering hebben, krijgt het georganiseerde carnaval in Eindhoven in 1953 door toedoen van de Maastrichtenaren Pi Jacobs en Bèr Meijs een injectie o.a. door de oprichting van de carnavalsvereniging De Volders. Deze chique carnavalsvereniging gaat gewoonlijk gekleed in rokkostuum en bewegen zich voort op stokpaardjes.