Bij dit hoofdonderwerp horen artikelen die op de een of andere manier met het carnaval, en dan ook nog in het bijzonder het Lampegats carnaval te maken hebben, in de ruimste zin van het woord. En omdat het met Lampegat te maken heeft, hebben wij als Lampegatse Carnavalsvereniging D’Haone er ook mee te maken.

Het kan over van alles gaan, zoals je zult zien. Veel leesplezier.

Getagged onder

Het beleven van de carnavalsviering in Eindhoven, heeft zich in de loop der jaren verplaatst van de verenigingen die in de zestiger en zeventiger jaren een ongekende bloei kenden, naar het zogenaamde stadscarnaval dat zich concentreert op en rond de Mert.

“Carnaval is een feest”

Niet iedereen zal het ermee eens zijn, maar carnaval is een feest. Een feest voor degenen die zich vier dagen lang onbekommerd kunnen overgeven aan de muziek, liedjes, humor en sfeer, die bij carnaval horen.
De echte carnavalist zegt dan ook: ‘Carnaval vier je niet, carnaval onderga je’.

Getagged onder

Wie wordt de Stadsprins van het Lampegat?

‘De NEIE’, is dan het antwoord.

Het woord ‘NEIE’ heeft door het jaar geen enkele betekenis, maar in de maanden oktober tot en met het presenteren van de nieuwe Stadsprins op het Federatiebal in het Parktheater te Eindhoven is er maar één naam voor de nieuwe Stadsprins en dat is dus ‘de NEIE’, aldus Jan Vromans, voorzitter van het Federatiebal. Voor onze commissie is dit al 23 jaar een begrip en voorkomen wij hiermee onbedoeld een naam te noemen en waarborgt het onze ultieme geheimhouding.

Getagged onder

“De Eindhovenaar”

Dit is een gedeelte van de tekst, over ‘de Eindhovenaar’, uit de theatervoorstelling ‘Bepaalde dingen’ (1994) van Theo Maassen.

Getagged onder

Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC)
(voorloper van de huidige Federatie Eindhovens Carnaval)

De Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC) werd op 27 januari 1962 opgericht. De eerste vergadering werd voorgezeten door Pi Jacobs, indertijd directeur van de VVV Eindhoven en Kempenland, en werd gehouden in Hotel-Café-Restaurant Royal aan de Geldropseweg, de plaats waar nu Chinees-Indisch Restaurant Mei Ling is gevestigd.

Een stad met een jonge carnavalstraditie; de oudste vereniging, de Volders (=0000) dateert van 1953. De poreuze structuur van de stad - gevolg van de snelle groei enerzijds en de inlijving van een aantal dorpen anderzijds - de geringe historische ‘lading’ van de binnenstad en het hoge aantal mensen van niet-Brabantse (en Limburgse) komaf, maakten de startcondities er niet gemakkelijker op.

Getagged onder

Lampegat zingt, Lampegat zingt
In de kerk op het Plein en in ’t café
Lampegat zingt, zing met ons mee
Voel oe thuis, da’s toch ’t heel idee

Lampegatse Carnavalsgroet ‘Salaai’

Een snelle Google-zoekopdracht leert ons dat het woord gebruikt wordt in ‘Het Lichtstadnarrenlied’ dat in 1969 is opgenomen door Tony Bass.
Verder blijkt er naast een zinnetje op de Wikipediapagina van ‘Alaaf’ – ‘In Eindhoven begroet men met Salaai’- weinig over de herkomst van Salaai bekend te zijn.

Getagged onder

Ut fist ga wir beginne
Dir is geen houwe an
Ge kunt er nie um hinne
5 dagen uit oew pan
En al kumde nie van hierre
Ge magt wel bij ons zijn
Alleen is geen Alaaf hier
Want Salaai da moet het zijn
Salaai da is de leus hier
Salaai da zeggen wij
Geertje Gasser en de Valse Kraaien zijn der bij