Het carnaval wordt in Nederland ongetwijfeld het meest intensief gevierd in Limburg en Noord-Brabant. In het zuiden van Nederland functioneert het hele voorseizoen vanaf de ‘11e van de 11e’ als ‘warming up’. Het carnaval zelf is het grote slottoneel waarbij het normale leven van alledag als verlamd is: scholen en bedrijven sluiten en op veel plaatsen is de deelname aan het feest zeer algemeen. De niet-deelnemer weet dan ook nauwelijks waar hij het moet zoeken, en kiest soms voor de wintersport.

2.2.1. Europa

Over de vele wijzen waarop in ons werelddeel het carnaval wordt gevierd is een hele carnavalsencyclopedie te vullen. Elk land, elke stad, elk dorp, kent zijn eigen vormen met optochten, bals, uitdossingen, muziekgezelschappen, zittingen en combinaties hiervan.