Dat de Haone niet vies zijn van een feestje is alom bekend. Feestjes initiëren en organiseren zit Haone in het bloed. Dat kunnen eigen feestjes zijn, maar wij dragen ook hier en daar bij aan feestjes van anderen, bijvoorbeeld aan de festiviteiten die onder auspiciën van de FEC plaatsvinden. We zijn tenslotte niet voor niets een Lampegatse carnavalsvereniging. En als we zelf niet (mee-)organiseren, feesten we natuurlijk gewoon gezellig met alle andere feestgangers mee.

Want dit zijn de doelstellingen van C.V. D’Haone, die expliciet in de statuten van onze vereniging staan beschreven.

Op 12 november 1966 vieren d’Haone hun eerste carnavalsfeest. Ze verzamelen zich in Café Restaurant Oud Eindhoven aan het Stratumseind 63, om daarna ‘en groupe’ naar het 11e van de 11e bal van de Volders te gaan. Ze worden daar ontvangen door de Prins, de Raad van Elf en de hofkapel van de Volders. In de convocatie staat: ‘Iedere Haon komt op het bal gratis binnen mits hij of zij in haonekiel deel uitmaakt van de groep die daar om elf over elf binnentrekt’. Het bestuur voegt daar fijntjes aan toe: ‘Het valt niet moeilijk te begrijpen, hoe belangrijk dit eerste optreden van d’Haone voor de naam van de vereniging zal zijn’.

In het verre verleden, de 80-tiger jaren om precies te zijn, hebben we als Haone ook nog enkele jaren (totaal 4 keer), naast ons befaamde Haone Boere Blaos Festijn, een Haone Jeugdkapellenfestival georganiseerd.

Aankondiging van de 1e Malle Maandag Middag op 19 februari 1996 in de Q-kulle-Q nr. 3 van seizoen 7, 1995-1996:

Zoals al eerder vermeld is er in de Eindhovense binnenstad, de buik van Eindhoven dus, een zeer bijzonder spectakel. Ten gunste hiervan is er een zeer special collectief geformeerd uit de VSOP*-Haone, die de regie en uitvoering verzorgen van dit zo bijzondere FEC-feest.

1996 Halfvasten Hasselt met onze vaste vriend met de bierviltoortjesNieuw is het Halfvasten-uitstapje, daags na de algemene leden vergadering, naar Hasselt.
Voor hen die het vorig jaar geproefd hebben, het was een onvergetelijke dag. Wanneer nu voldoende Haone en introducés zich aangemeld hebben voor dat uitstapje naar Hasselt, kan het bestuur overgaan tot het huren van een touringcar. De kosten bedragen DFl. 15,00 per persoon.

2004 03 14 Prinsenwaog'Prinsenwaog' nieuw evenement in Lampegat

EINDHOVEN - ln het Stadswandelpark op de Wim van Doornekiosk wordt morgen een nieuw evenement aan het Lampegatse camaval toegevoegd.
Onder de naam 'Lampegatse Prinsenwaog' zullen vanaf twee uur de Stadsprins van Lampegat, Piccolo Rosso, en rond de achttien prinsen en hoogheden van carnavalsverenigingen in vol ornaat plaatsnemen op een bascule en worden gewogen door de 'Lampegatse Waogmister'.
Degene die na carnaval het meeste in gewicht is afgenomen, zal op een ludieke doch serieuze wijze worden beloond.

Lampegats Talent
        de crisiseditie,
Zitting met twee prinsen


Met onderstaande tekst werd dit nieuwe carnavaleske initiatief van Gijs de Goede en Tim de Zeeuw in de Q-kulle-Q aangekondigd.

Het programma van Lampegats Talent begint steeds vastere vormen aan te nemen. De artiesten zijn vastgelegd en we hebben al verschillende acts moeten teleurstellen omdat ze niet aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Door middel van het verse e-mail communicatiemiddel, de d’Haone Nieuwsflits (de latere Haonegraaf), werd op 18 mei 2012 een nieuw initiatief van het pas aangetreden bestuur bekend gemaakt:

Uitnodiging d’Haone maandborrel

Zo luidde de eerste aankondiging van het Haone Bestuur, in de Q-kulle-Q, om te melden dat er iets nieuws op stapel stond. Ze had zich ten doel gesteld Elluf Elluf uit te laten groeien tot hét carnavals start evenement van Eindhoven en mogelijk van heel Brabant.

Met onderstaande tekst werd in het eerste nummer van de 30e jaargang van de Q-kulle-Q een nieuw initiatief aangekondigd:

It Giet Aôn – De Lampegatse Gietercantus

Zo zag de uitnodiging en het definitieve programma van het prachtige 55-jarig jubileumfeest van C.V. D’Haone bij Fifth NRE er uit.

Scheidingbalkje

Een concert carnavalesk was een nieuw fenomeen. Dit evenement deed in 1982 haar intrede en werd geboren uit de behoefte het carnaval op niveau te brengen. Mede in het kader van Eindhoven 750 jaar Stad werd het een prettig en nieuwe element.

Het Groot Federatiebal

Wat is het Groot Federatiebal? Tijdens het Federatiebal wordt afscheid genomen van de oude Stadsprins en de nieuwe Stadsprins onthuld. In de verschillende zalen van het Parktheater treden de hele avond verschillende bands, kapellen en artiesten op. Het is een avond van zien en gezien worden en voor heel veel Lampegatters de eerste avond dat ze hun neie pèkske kunnen laten zien.

Drie leden van carnavalsvereniging d’Haone (Fransje v. Kollenburg, Ted Dekker en Lucienne v.d. Harten) namen in 1973, in navolging van het Oele-muziekconcours in Breda, het initiatief om in Eindhoven een kapellen festival te gaan organiseren. Eerst heel klein, met slechts enkele kapellen, later veel grootser met gemiddeld een 16-tal kapellen uit Eindhoven en verre omstreken.

Wat echter altijd ‘klein’ gebleven is, is de traditionele ‘Haone-hap’. Op bescheiden wijze genieten de leden van de vereniging van een ‘eenvoudige, doch voedzame maaltijd’* op de zondagavond met carnaval.

Wat geeft van Dale aan als betekenis bij het woord ‘prominent’?
Als zelfstandig naamwoord: prominent figuur.
Verder als bijvoeglijk naamwoord: vooraanstaand.

En wat heeft prominent met Haone te maken? Nou, in eerste instantie niet zo heel erg veel.
Want hoewel er zeker wel enkele prominenten lid zijn (geweest) van d’Haone (o.a. Seth Gaaikema, Batte Hertstein), zijn de meesten toch niet zo bekend, dus heel gewoon (al denken sommige Haone daar anders over).