Dat de Haone niet vies zijn van een feestje is alom bekend. Feestjes initiëren en organiseren zit Haone in het bloed. Dat kunnen eigen feestjes zijn, maar wij dragen ook hier en daar bij aan feestjes van anderen, bijvoorbeeld aan de festiviteiten die onder auspiciën van de FEC plaatsvinden. We zijn tenslotte niet voor niets een Lampegatse carnavalsvereniging. En als we zelf niet (mee-)organiseren, feesten we natuurlijk gewoon gezellig met alle andere feestgangers mee.

Want dit zijn de doelstellingen van C.V. D’Haone, die expliciet in de statuten van onze vereniging staan beschreven.

Op 12 november 1966 vieren d’Haone hun eerste carnavalsfeest. Ze verzamelen zich in Café Restaurant Oud Eindhoven aan het Stratumseind 63, om daarna ‘en groupe’ naar het 11e van de 11e bal van de Volders te gaan. Ze worden daar ontvangen door de Prins, de Raad van Elf en de hofkapel van de Volders. In de convocatie staat: ‘Iedere Haon komt op het bal gratis binnen mits hij of zij in haonekiel deel uitmaakt van de groep die daar om elf over elf binnentrekt’. Het bestuur voegt daar fijntjes aan toe: ‘Het valt niet moeilijk te begrijpen, hoe belangrijk dit eerste optreden van d’Haone voor de naam van de vereniging zal zijn’.

In het verre verleden, de 80-tiger jaren om precies te zijn, hebben we als Haone ook nog enkele jaren (totaal 4 keer), naast ons befaamde Haone Boere Blaos Festijn, een Haone Jeugdkapellenfestival georganiseerd.

Aankondiging van de 1e Malle Maandag Middag op 19 februari 1996 in de Q-kulle-Q nr. 3 van seizoen 7, 1995-1996:

Zoals al eerder vermeld is er in de Eindhovense binnenstad, de buik van Eindhoven dus, een zeer bijzonder spectakel. Ten gunste hiervan is er een zeer special collectief geformeerd uit de VSOP*-Haone, die de regie en uitvoering verzorgen van dit zo bijzondere FEC-feest.

1996 Halfvasten Hasselt met onze vaste vriend met de bierviltoortjesNieuw is het Halfvasten-uitstapje, daags na de algemene leden vergadering, naar Hasselt.
Voor hen die het vorig jaar geproefd hebben, het was een onvergetelijke dag. Wanneer nu voldoende Haone en introducés zich aangemeld hebben voor dat uitstapje naar Hasselt, kan het bestuur overgaan tot het huren van een touringcar. De kosten bedragen DFl. 15,00 per persoon.

2004 03 14 Prinsenwaog'Prinsenwaog' nieuw evenement in Lampegat

EINDHOVEN - ln het Stadswandelpark op de Wim van Doornekiosk wordt morgen een nieuw evenement aan het Lampegatse camaval toegevoegd.
Onder de naam 'Lampegatse Prinsenwaog' zullen vanaf twee uur de Stadsprins van Lampegat, Piccolo Rosso, en rond de achttien prinsen en hoogheden van carnavalsverenigingen in vol ornaat plaatsnemen op een bascule en worden gewogen door de 'Lampegatse Waogmister'.
Degene die na carnaval het meeste in gewicht is afgenomen, zal op een ludieke doch serieuze wijze worden beloond.

Lampegats Talent
        de crisiseditie,
Zitting met twee prinsen


Met onderstaande tekst werd dit nieuwe carnavaleske initiatief van Gijs de Goede en Tim de Zeeuw in de Q-kulle-Q aangekondigd.

Het programma van Lampegats Talent begint steeds vastere vormen aan te nemen. De artiesten zijn vastgelegd en we hebben al verschillende acts moeten teleurstellen omdat ze niet aan onze hoge kwaliteitseisen voldoen.

Door middel van het verse e-mail communicatiemiddel, de d’Haone Nieuwsflits (de latere Haonegraaf), werd op 18 mei 2012 een nieuw initiatief van het pas aangetreden bestuur bekend gemaakt:

Uitnodiging d’Haone maandborrel

Op 4 oktober was het eindelijk zover: de kuikens werden geïnstalleerd tot volwaardige Haonen! Jong (in shorts) en oud (met rollator) hadden zich verzameld in het Stadspaviljoen, waar het bestuur had gezorgd voor een zaaltje waar een mooie presentatie werd gehouden. De kuikens zaten op de eerste drie rijen, zodat zij niets van D’Haone geschiedenis zouden missen. De leden zaten op de overige rijen, de oren gespitst of alle vertelde informatie wel klopte en bereid om in te springen wanneer Gijs de Goede misschien vergat iets te vertellen.

Eerst liet Ellen Schoumacher ons aan de hand van foto’s zien hoe het Lampegatse carnaval er uit ziet wanneer je dat viert met D’Haone. De goede sfeer spatte van alle foto’s af en de verschillende carnavaleske activiteiten werden uitvoerig belicht. Ellen had goede tips voor de beginnende Haontjes: wijk eens af van de tent en bezoek de kleine cafeetjes, kom wat vroeger uit je bed voor de carnavalsmis en de heerlijke lunch die door onze eigen vereniging wordt verzorgd, kijk voor je pekske ook eens bij de kringloopwinkel en zo nog veel meer.

Na een korte pauze vertelde Gijs ons over de geschiedenis van D’Haone. Samen met de foto’s van het eerste uur en de aanvullingen van de Haonen van het eerste uur kwam de historie weer helemaal tot leven. Vooral de verhalen over de acties waarbij het traditionele carnaval door de Haonen op de hak werd genomen, vielen goed in de smaak. Gijs riep hierbij iedereen op om deze mooie traditie vooral voort te zetten.

2013 10 04 Kuikenbal 007

Tijdens de presentatie zorgde Danny van Munster dat iedereen werd voorzien van drinken, maar sommige Haonen werden desondanks een beetje onrustig. De dingen zo officieel aanpakken past natuurlijk ook niet echt bij D’Haone en Gijs voelde dit goed aan. Hij kortte de presentatie een heel stuk in en gaf Carin Crombeecke het woord voor het moment waar we allemaal op hadden gewacht: de Q-kulle-Q quiz!2013 10 04 Kuikenbal 017Tijdens de quiz werd getest of de kuikens wel goed hadden opgelet. Door middel van het opsteken van een oranje of blauw briefje gaven de kuikens antwoord op de vragen. Hield je het foute briefje omhoog, dan moest je gaan zitten. Nadat de oudere Haone nog eens op het hart werd gedrukt om niet steeds de antwoorden voor te zeggen, vorderde het spel snel. Bij de mannen werd besloten dat Jan de winnaar was van de begeerde Haonesjaal. Bij de vrouwen was het uiteindelijk gelijkspel tussen Betty, Lotte en Micheline. Bij de volgende borrel krijgen Betty en Lotte ook hun rode sjaal, met daarop de mooie blauwe haan.

Al met al was het een geslaagde avond. Na het in ontvangst nemen van de grote rode haan en alle benodigde plaatjes en speldjes voor op het pekske was het zover: de kuikens zijn officiële Haonen! De borrel kon hierna echt beginnen.

Dit was het verslag van het allereerste Kuikenbal. De jaren daarna werd het, niet met opzet, telkens na 3 jaar herhaald. Op die manier hadden we wel elke keer voldoende aanwas voor een nieuwe editie. Vanaf de 3e keer, dus in 2019, werd de Q-kulle-Q quiz vervangen door een echte pubquiz, onder supervisie van Patrick de Wagt en Frederieke van de Kerkhof, zowel voor de nieuwelingen als de oude rotten binnen de vereniging.

Foto galerijen

Zo luidde de eerste aankondiging van het Haone Bestuur, in de Q-kulle-Q, om te melden dat er iets nieuws op stapel stond. Ze had zich ten doel gesteld Elluf Elluf uit te laten groeien tot hét carnavals start evenement van Eindhoven en mogelijk van heel Brabant.

Met onderstaande tekst werd in het eerste nummer van de 30e jaargang van de Q-kulle-Q een nieuw initiatief aangekondigd:

It Giet Aôn – De Lampegatse Gietercantus

Zo zag de uitnodiging en het definitieve programma van het prachtige 55-jarig jubileumfeest van C.V. D’Haone bij Fifth NRE er uit.

Scheidingbalkje

Een concert carnavalesk was een nieuw fenomeen. Dit evenement deed in 1982 haar intrede en werd geboren uit de behoefte het carnaval op niveau te brengen. Mede in het kader van Eindhoven 750 jaar Stad werd het een prettig en nieuwe element.

Het Groot Federatiebal

Wat is het Groot Federatiebal? Tijdens het Federatiebal wordt afscheid genomen van de oude Stadsprins(es) en de nieuwe Stadsprins(es) onthuld. In de verschillende zalen van het Parktheater treden de hele avond verschillende bands, kapellen en artiesten op. Het is een avond van zien en gezien worden en voor heel veel Lampegatters de eerste avond dat ze hun neie pèkske kunnen laten zien.

Drie leden van carnavalsvereniging d’Haone (Fransje v. Kollenburg, Ted Dekker en Lucienne v.d. Harten) namen in 1973, in navolging van het Oele-muziekconcours in Breda, het initiatief om in Eindhoven een kapellen festival te gaan organiseren. Eerst heel klein, met slechts enkele kapellen, later veel grootser met gemiddeld een 16-tal kapellen uit Eindhoven en verre omstreken.

Wat echter altijd ‘klein’ gebleven is, is de traditionele ‘Haone-hap’. Op bescheiden wijze genieten de leden van de vereniging van een ‘eenvoudige, doch voedzame maaltijd’* op de zondagavond met carnaval.

Wat geeft van Dale aan als betekenis bij het woord ‘prominent’?
Als zelfstandig naamwoord: prominent figuur.
Verder als bijvoeglijk naamwoord: vooraanstaand.

En wat heeft prominent met Haone te maken? Nou, in eerste instantie niet zo heel erg veel.
Want hoewel er zeker wel enkele prominenten lid zijn (geweest) van d’Haone (o.a. Seth Gaaikema, Batte Hertstein), zijn de meesten toch niet zo bekend, dus heel gewoon (al denken sommige Haone daar anders over).