Studium Carnevale


Het feest van de omgekeerde wereld .....

Een lesbrief over het carnaval voor C.V. D’Haone

 

Maak een keuze uit de beschikbare items via de item lijst hiernaast, of rechtstreeks via de inhoudsopgave hieronder.

             Inleiding  
1. Geschiedenis
  1 Herkomst van de termen 'Carnaval' en 'Vastenavond'
  2 Ontstaan van carnaval: de geschiedenis van een 'omkeringsritueel'
    1 Mesopotamié
    2 Egypte
    3 Griekenland en het Romeinse Rijk
    4 Germanen en Kelten
  3 Aanloop naar het hedendaagse Carnaval: Het middeleeuwse Christendom
    1 Carnaval en Christendom
    2 De Middeleeuwen in Europa
    3 De Reformatie
    4 Herstel
2. Hedendaagse carnavalsviering
  1 Nederland
    1 Rijnlands carnaval in Limburg
    2 Bourgondisch carnaval in Noord-Brabant
    3 De rest van Nederland
  2 Carnaval elders ter wereld
    1 Europa
    2 Verenigde Staten: New Orleans
    3 Zuid-Amerika
3. Verloop van het carnavalsseizoen
  1 Plaatsing van carnaval in het (kerkelijk) jaar
  2 De 11e van de 11e
  3 Advent
  4 Van Kerstmis tot Driekoningen
  5 Van 7 januari tot de laatste week voor carnaval
  6 De laatste week voor carnaval
  7 De drie dolle dagen
  8 Het afsluitingsritueel
  9 Aswoensdag
4. Enkele algemene elementen van het carnaval uitgelicht
  1 De optocht
  2 De carnavalsgroet / kreet
  3 De muziek
  4 Het dansmarietje
  5 De Prins(es) en zijn/haar gevolg … en andere figuren
  6 De proclamatie
  7 De tonprater / buutredner
5. Carnavalsbeleving en commercialisering
  1 Beleving
  2 Commercialisering?


Samengesteld door Peter van Ierlant – Oktober 2016

Met dank aan Sarah van Ierlant en Paul Bliek voor hun redactionele bijdragen.