Alle afkortingenIn de hieronder staande lijst vindt u een aantal afkortingen met bijbehorende betekenis die op een of meerdere plaatsen voorkomen in HAONEPEDIA.

Afkorting Betekenis
AKB Anti-Kielen Brigade
ALV Algemene Leden Vergadering
CD Compact Disc
CGV Culturele Gezelligheids Vereniging
CV Carnavals Vereniging (D'Haone)
CvB College Van Bestuur
EBG Eindhovens Brandewijn Genootschap
ED Eindhovens Dagblad
EDMK Eindhovens Dubbel Mannen Kwartet
EiB Eindhoven in Beeld
EMHC Eindhovense Mixed Hockey Club
EP Extended Play (vinyl plaat)
EPL Eindhovens Protestants Lyceum
EVV Eindhovense Voetbal Vereniging
FBTG Federatie Bal Terreur Groep
FEC Federatie van Eindhovense Carnavalsverenigingen (oud)
Federatie Eindhovens Carnaval (actueel)
FF haonekapel 'Femmes Fatales'
GE Groot Eindhoven
GFO Grote Federatie Onderscheiding
HAHABEEF Hysterische Haone Bingo Estafette
HBBF Haone Boere Blaos Festijn
HCS Hogere Carnavals School
HGDD Het Genootschap Der Dweilers
HHH Haone Haring Happen
HHK Haone Harde Kern
HHKK HaoneHap Kamer Koor
HOP Haone Ontmoetings Punt
ISN In Statu Nascendi = in wording
JOVD Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
KC Kas Commissie
KS Karnavals Stichting (D'Haone)
KVK Kamer Van Koophandel
LACK Lampegatse Academie voor Carnavaleske Kunsten
(L)CC (Lampegats) Concert Carnavalesk
LCS Lagere Carnavals School
LGMK Lampegats Gemengd MannenKoor
LP Long Play (vinyl plaat)
LT Lampegats Talent
LVZ Lampegatse Vastenavond Zitting
MMM Malle Maandag Middag
NETAM sociëteit ‘Naait Er Tegen Aan, Mannen'
NUL Narren Universiteit Limburg
NVSH Nederlandse Vereniging Voor Sexuele Hervorming
OBBK Open Brabantse Blaaskapellen Kampioenschappen
OG Original Gangster (iets origineels, oud goed)
P.I.O. Permanent In Oprichting
PKC Prins(es) Keuze Commissie
PMB Palermo Moet Blijven
POC Philips Ontspannings Centrum
PSV Philips Sport Vereniging
RHCe Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
RvT Raad Van Toezicht
SC SocIëteitscommissie
SFEC Stichting Federatie Eindhovens Carnaval
SKVE Stichting Kunstzinnige Vormgeving Eindhoven
UI(T)MVE d'haonehermenie 'Ut Is (toch) maor vur efkes'
VC Vrienden Club
VSOP Voorheen Stofhappers Op Podium
VVV Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
WKHOZMP haonekapel 'We Kunnen Het Op Zijn Minst Proberen'
ZDH Zijne Dorstlustige Hoogheid
ZWO Zoet Water Orkest (de Makrele)