2013-08-30 Waar komen Meet en Greet vandaan?

Toen D’Haone startte met een borrel op elke laatste vrijdag van de maand was er het probleem van de herkenbaarheid. De maandborrel zou afwisselend bij één van de sponsors worden gehouden. Om dat op te lossen is besloten om een spandoek te maken dat bij gelegenheid aan de voorgevel van de te bezoeken horecagelegenheid kon worden opgehangen. In de praktijk bleek dit toch wat lastiger dan vooraf gedacht, en lang niet altijd was het spandoek opgehangen.
In overleg met het bestuur heeft de RvT (Raad van Toezicht) het initiatief genomen om een aantal Beach vlaggen te laten maken, om die dan bij gelegenheid voor de betreffende kroeg te plaatsen. Gijs de Goede heeft in eerste instantie een ontwerp gemaakt waarin de woorden meet en greet (ontmoeten en groeten) waren opgenomen.
De RvT heeft zich toen al meteen afgevraagd wie die mevrouw Greet nu eigenlijk was. Op het zelfde moment werden de namen Greet van Kilsdonk en Meet Vermulst al ingevuld.
Het idee om e.e.a. naar goed Haone gebruik middels een act te introduceren was geboren.
De verdere invulling was een kwestie van tijd en enige aanvullende inspiratie.
De RvT heeft in ieder geval veel voorpret gehad. Bij de maandborrel op vrijdag 30 augustus in D'n Hertog (2013) hebben zij, geheel op gepaste wijze, een vijftal van deze Beach vlaggen om niet aangeboden aan het bestuur met de onderstaande tekst als begeleidend verhaal

 

Meet en Greet.
 

Ik zijn vrouw van Kilsdonk, vur de bekende ben ik Greet.
En dees hier is mene mens den heer Vermulst.
Gullie ziet natuurlijk allemaal dè ik harstikkend krom loop en Vermulst nie.
Dè kumt wij zin namelijk hul klein behuist en wel zu klein dè bij ons de plafonds zu laag zin dè ge allinig nog maar plat kunt proaten en pannekoeken kunt ete.
En ons slaapkamer is zu klein dè wij gin normaal bed konne plaatsen toen hebben we een concertvleugel, ge wit wel zun lange platte piano, laten ombouwen tot bed en ge kunt natuurlijk wel raaien wie woar sloapt.

Mene mens is beter bekend als Meet.
Hij hiet Meet van vurre en dè is al van meet af an, dus in het vervolg kun de ok zegge van meet af an Vermulst dan wit iedereen woar en over wie of dè ge ’t het.

Wij worre voaker gevroagd vur bruiloften en partijen om de zaak op te kuisen en op te leuken.
En vandaag zin we gevroagd dur de Raad van het Toezichthouden.
Die konden namelijke vandaag niet op dees maandborrel zijn en aangezien dé alweer den twidde keer is di joar hebben ze ons afgevaardigd.

De Raad van het Toezichthouden is eigenlijk een clubke bliekers die zun eigen gerre mee alles moeie, en dé doen ze dan ook veel, vaak en stevig.
En nauw mogen wij namens de Raad van het Toezichthouden een cadeau aanbieden aan het bestuur.
Mee di cadeau kan dees club nog veul herkenboarder zijn in die zin dè ge an de buitenkant van de café verrekes goed kunt zien de zullie binnen zen.
De Raad van het Toezichthouden hoopt dan ook de er voortaan meer vlagvertoon zal zijn en Meet en Ik beloven hierbij plechtig de wij in het vervolg ook altijd zichtbaar aanwezig zullen zijn.

Mee dank aan de ontwerper Maarten van de Waerde.
Mee dank aan den drukker Hollanders Textielprinters die ’t e.e.a. he uitgevoerd.
Mee dank aan Aandacht Vlaggen Industrie (AVI) die ’t e.e.a. he afgewerkt tot vlaggen.
En mede namens Meet, mijzelf en de zeer gewaardeerde Bliekers van de Raad van het Toezichthouden wil ik Greet van Kilsdonk het bestuur feliciteren méé dees neije aanwinst.

IMG 7627

Lees 18739 keer Laatst aangepast op woensdag, 22 januari 2020 15:59
Meer in deze categorie: D'n Hertog (voorheen Bagatelle) »