4.2 De carnavalsgroet / kreet

De carnavalsgroet is naar men vermoedt ontstaan in de 19e eeuw als een parodie op de inval van de Pruisen in het Rijnland in 1713. Vooral in Keulen werden carnavalsgardes gevormd om het militarisme van de Pruisen belachelijk te maken, met een carnavalsgroet, die de normale militaire groet als het ware omkeert, met een schertsleger – de garde – dat zo ongeveer alles doet waarmee een normale compagnie zich volslagen belachelijk zou maken.

De algemene carnavalskreet ALAAF! Zou een verbastering zijn van elf. In sommige streken bijvoorbeeld in Düsseldorf en Frankenland hanteert men weer HELAU! als carnavalskreet. Helau zou van oorsprong (16e eeuw uit Tirol) de symbolische betekenis hebben van ‘weg met de hel’ of ‘de hel weglachen’.
In Eindhoven hanteert men echter volgens traditie de carnavalsgroet met de kreet SALAAI! De aanroeping ‘salaai’ is ontstaan in 1962. (Het was een inzending van H. de Wit) en zou een verbastering zijn van het woord Saluut.
De algemene carnavalsgroet is echter ongeacht de plaatselijke verschillen qua woord, als volgt: gelijktijdig met de carnavalskreet brengt men de linkerhand (gestrekt) naar het rechteroor en plaatst men de duim op het oor, waarmee je de ander met de rechterhand de hand kan schudden als begroeting.
Binnen carnavalsvereniging D’Haone (zo eigenwijs als ze zijn) gebruikt men weer een andere groet en kreet, die van Q-Kulle-Q, waarbij men gelijktijdig met gespreide linkerhand (als ware het een hanenkam) de duim op de neus plaatst.


Om het lezen te vergemakkelijken zijn onderaan de artikelen vier links toegevoegd waarmee achtereenvolgens van links naar rechts, naar het eerste, het vorige, het volgende en laatste artikel gesprongen kan worden.

<< eerste artikel < vorige artikel volgende artikel > laatste artikel >>
Lees 7973 keer Laatst aangepast op maandag, 17 april 2017 20:39
Meer in deze categorie: « 4.1 De optocht 4.3 De muziek »