Raad van Toezicht

Een aantal jaren geleden ontstond, uiteraard aan de bar, bij een aantal verstokte Haone leden het idee om een clubje binnen de vereniging te gaan vormen dat de waarden en normen van  de vereniging D’Haone goed in de gaten en in stand wilde gaan houden. Dit omdat men het gevoel had dat dit nodig was, omdat de oudere leden uit het beeld aan het verdwijnen waren en daarmee ook het oorspronkelijke gedachtegoed van D’Haone.

Raad van Toezicht   Paul en HermanPaul Borghouts en Herman Lut, beiden met een enorme staat van dienst binnen de verenging, op allerlei gebied, wierpen zich op deze niet geringe taak. Al snel kwam de naam Raad van Toezicht naar voren. Beide oude, wijze (?) heren gaven vanaf dat moment gevraagd, maar vaak ook ongevraagd, advies aan het bestuur en de vereniging. Zij hadden daarvoor op regelmatige basis (wekelijks) met elkaar overleg in het bedrijfsrestaurant van de vereniging bij de Hanos. Naast adviezen resulteerde dat ook in enkele ludieke initiatieven ter verlevendiging van de bijeenkomsten van de vereniging.  Als voorbeeld kunnen we noemen het optreden van Meet en Greet bij Eetcafé D’n Hertog, tijdens de maandborrel van augustus (2013), waarbij de nieuwe Haone banieren werden aangeboden. En natuurlijk niet te vergeten de plechtige onthulling van het beeldje van “d’n Hertog” bij dit gelijknamige café. Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen zorgden zij ook altijd dat de juiste procedures bij de ‘officiële’ momenten werden gehanteerd. En dat was inderdaad wel eens nodig.

 

Raad van Toezicht   Kees en Jan

Na niet al te lange tijd kregen zij versterking in de Raad van Toezicht. Jan de Natris ging met pensioen en trad, met zijn jarenlange bestuurservaring bij zowel D’Haone, maar ook bij de Bolhoedjes, toe tot de Raad. En oud-Haone bestuurslid Kees Pulles werd korte tijd daarna aspirant lid van de Raad, vooruitlopend op zijn definitieve lidmaatschap, eind 2014, na de overgang van het betaalde werkzame leven naar een weliswaar onbetaald maar daarom niet minder druk zin- en vreugdevol leven.
De toen voltallige Raad van Toezicht is in die samenstelling helaas slechts eenmaal bij elkaar geweest, omdat kort daarna Paul Borghouts op 70 jarige leeftijd overleed.

 

 

De Raad bestaat dus momenteel uit 3 personen, te weten Herman, Jan en Kees, die tweewekelijks bijeenkomen om allerlei zaken rondom de vereniging, maar ook het Lampegats carnaval, te bespreken en initiatieven voor te bereiden en/of te ondersteunen. Een van de nieuwe activiteiten is de jaarlijkse (oud-) Haone voorzitters lunch, kort voor de carnaval, die zeer enthousiast werd ontvangen door de deelnemers.

Lees 66097 keer Laatst aangepast op zaterdag, 05 maart 2022 23:31