Federatie Eindhovens Carnaval (FEC)

Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC)
(voorloper van de huidige Federatie Eindhovens Carnaval)

De Federatie Eindhovense Carnavalsverenigingen (FEC) werd op 27 januari 1962 opgericht. De eerste vergadering werd voorgezeten door Pi Jacobs, indertijd directeur van de VVV Eindhoven en Kempenland, en werd gehouden in Hotel-Café-Restaurant Royal aan de Geldropseweg, de plaats waar nu Chinees-Indisch Restaurant Mei Ling is gevestigd.

Jan Kuhr   FEC oprichtingEr moest een bestuur worden gekozen. Dré Meerhof was een van de kandidaten voor de voorzittershamer, maar omdat hij nog herstellende was van een ziekte, werd het Jan Kuhr. Hij zou het een jaar doen, zoals hij zelf ter tafel bracht. Dat ene jaar werden er zeventien. De heer H. Welp was korte tijd vice-voorzitter en schatbewaarder, maar zijn functie werd al  snel overgenomen door Frans Freker. Mej. J. de Graaff werd secretaris, maar zij kwam helaas te overlijden en toen werd de pen gehanteerd door Toon Trienekens, dezelfde die dinsdag zal worden gehuldigd als “beste mens van Eindhoven”, waarmee hij de vorig jaar helaas ook overleden  ex-hoofdredacteur van Groot Eindhoven en voorvechter voor het Eindhovens carnaval Frits van Griensven opvolgt.
Alle namen noemen zou te ver voeren, maar toch willen we een uitzondering maken voor Cor Wijnen die sinds de oprichting van de FEC in de “top” meedraait en zoals bekend de niet geringe taak van organisator van de optocht onder zijn beheer heeft.

In eerste instantie werden tien verenigingen lid van de FEC. Dat waren in  alfabetische volgorde: Bolhoedjes, Blauwbuiken, Erpelrooiers, Hobbelende Geiten, Leuten, Lichtstadnaren, Volders, Vlierkolders, Soppers en Zotteklappers.
Uit de prijsvraag die werd uitgeschreven om te komen tot een eigen Eindhovense carnavalsgroet rolde de kreet “Salaai” tevoorschijn en niet “Alaaf”, zoals velen menen. De inzender, de heer H. de Wit, Montgomerylaan, motiveerde zijn keus voor dit woord op Bourgondische wijze door het een tegenhanger van het Franse woord “Salut” te noemen. Bij elke Eindhovenaar komt echter de gedachte boven aan gewoon “sla”, wanneer hij het woord gebruikt.

De tweede voorzitter was Alphons (met “ph”) Dassen. Hij zwaaide vier jaar  de scepter en werd vorige week samen met Cor Wijnen tot erelid van de FEC uitgeroepen. Hij heeft enorm veel verdiensten voor de ontwikkeling van carnaval in Eindhoven gehad en zijn opvolger Harry Franken, sinds een half jaar, staat voor de niet geringe taak het werk van zijn beide voorgangers voort te zetten en waar mogelijk uit te breiden. Niet gemakkelijk, maar we hebben alle vertrouwen in de capaciteiten van Harry Franken die de goegemeente ook al eens als stadsprins aanvoerde.

1984-02-25   artikel in Groot Eindhoven

Foto galerijen

Interne Links

Lees 92060 keer Laatst aangepast op dinsdag, 19 april 2022 09:33