Hoofdstuk 8 (3)

zondag, 03 maart 2002 00:00

2002-03-03 1e Prinsenwaog in Lampegat

Geschreven door

2004 03 14 Prinsenwaog'Prinsenwaog' nieuw evenement in Lampegat

EINDHOVEN - ln het Stadswandelpark op de Wim van Doornekiosk wordt morgen een nieuw evenement aan het Lampegatse camaval toegevoegd.
Onder de naam 'Lampegatse Prinsenwaog' zullen vanaf twee uur de Stadsprins van Lampegat, Piccolo Rosso, en rond de achttien prinsen en hoogheden van carnavalsverenigingen in vol ornaat plaatsnemen op een bascule en worden gewogen door de 'Lampegatse Waogmister'.
Degene die na carnaval het meeste in gewicht is afgenomen, zal op een ludieke doch serieuze wijze worden beloond.

zaterdag, 05 februari 2005 00:00

2005-02-05 D'n Kritische Haon is efkes terug

Geschreven door

Bij de voorbereidingen van onze deelname aan de optocht van 2005 kregen we het spontane idee om eens een keer niet mee te lopen met de optocht, maar deze vanaf de zijkant gade te gaan slaan. Want we zien normaal nooit iets van de Lampegatse optocht, wat toch wel jammer is. Maar dat kijken dan wel op een actieve manier. Dat wil zeggen kritisch en uitgesproken.

zondag, 23 januari 2005 00:00

2005-01-23 33 Jaar Haone Boere Blaos Festijn

Geschreven door

2005-01-23 33 Jaar Haone Boere Blaos Festijn

33 Jaar geleden, om precies te zijn op 1973-01-21, startten de Haone in het Haonekot Palermo hun eerste Blaosfestijn. In navolging van het Oele-muziekconcours in Breda, waar de Haonekapel (d'Haone Fuut) zelf aan deelnam, werd een start gemaakt met een festijn, dat nu is uitgegroeid tot een van de grootste festivals in en om Eindhoven.