04 De ommekeer

Het is dinsdagmiddag. Carnaval in het jaar 1989. Er wordt teruggekeken op een zeer geslaagde carnavalsact. Per abuis was de kerstborrel aangekondigd als onderdeel van het carnavalsprogramma. Deze ‘fout’ is de directe aanleiding geweest voor de uitvoering van een prachtig idee. Niet zelden worden dergelijke ingevingen geboren in huize van Kollenburg, simpel omdat Hans van Kollenburg steeds enkele weken voor carnaval jarig is, en het huis steevast vol zit met d’Haone leden.

Met vereende krachten is dit jaar de complete kerststal uitgebeeld … met carnaval. ??? speelt Joseph, Els Beckers is de heilige maagd Maria, Pietie Geerts speelt met verve de Engel. Maar de grootste trekpleister (letterlijk!) is Willem van de Sommen, als ‘kindje Jezus’. Burgemeester Borrie zal opmerken dat het kindje Jezus zo’n leuk ‘Wiel’-rennerspakje aan heeft.

De ‘energie-boost’ wordt door een aantal leden omgezet in een spontane actie. Maarten van der Waerden – sowieso al tegen een opheffing van d’Haone, klimt voor het aloude Palermo in de Vrijstraat op een blok beton. Hij schreeuwt het van de daken: ‘Haone gaan weer terug naar Palermo!!!

Binnen vindt een wel heel wonderlijke vergadering plaats. Willem van der Sommen, Piet van Woezik van Palermo, en even later Jan Swinkels willen d’Haone nieuw leven inblazen.

Ter plekke wordt een ‘bestuur’ voorbereid bestaande uit Willem van de Sommen, Jan Swinkels, Pieter Dekker, Rob van Tuijl, Gert-Jan van de Meent, Fransje van Kollenburg en Marion van den Nieuwenhof. Omdat er (nog) geen voorzitter is, neemt Willem contact op met Cor Sprengers. Als deze verschijnt in Palermo wordt hij door de groep enthousiast toegezongen en gefêteerd. Het duurt even voor Cor de strekking van de felicitaties beseft: ‘Cor, zojuist ben je bij acclamatie gekozen tot voorzitter van d’Haone’.

Willem is het gelukt Cor even te bewegen om snel naar d’Haone te komen; Cor is letterlijk even uit een vergadering geplukt. Ietwat beduusd reageert Cor met de uitspraak: ‘OK, maar dan wel netjes – roep eerst maar een ledenvergadering bijeen, en als die er mee akkoord gaat heb je mijn zegen’. En weg is Cor, terug naar zijn oorspronkelijke vergadering.

En niemand is zich waarschijnlijk op dat moment bewust van de ommekeer…

Er worden nog wel wat voorwaarden gesteld. Zo wil men de originele toiletjuffrouw van Palermo terug, voor het maken van een praatje. Zo wil men ‘de laatste dans met mevrouw Van Woezik’ in ere herstellen, en vooral wil men zo snel als mogelijk de sociëteitsavond nieuw leven inblazen. Als leuke nieuwe activiteit wordt gedacht aan een modeshow, waarin kinderen van enkele Stadsprinsen in het pak van hun vaders zullen verschijnen.

In de notulen van de Algemene Ledenvergadering van d'Haone d.d. 20 april 1989 gehouden in de Stadsherberg is het volgende vermeld:

Na het aftreden van het oude bestuur neemt Cor Sprengers het woord, en spreekt allereerst zijn dank uit aan dit oude bestuur, alsmede zijn bezorgdheid voor wat het voortzetten van d'Haone betreft. Hij vraagt ieders medewerking om ervoor te kunnen zorgen dat we kunnen blijven bestaan’.

Het nieuwe bestuur, of eigenlijk het interim-bestuur, wordt met algemene stemmen gekozen. Op vrijdag 19 mei 1989, wederom in de Stadsherberg wordt e.e.a. officieel.

Tekening 129Tevens wordt de Statutenwijziging goedgekeurd waarmee afscheid genomen wordt van de leeftijdsgrens van 35 jaar. Voortaan kunnen nu ook ouderen lid worden van de vereniging. Cor Sprengers ontvangt de voorzittershamer uit handen van interim-voorzitter Kees Kamsteeg.

Met vereende krachten, vooral veel mond-op-mond reclame en keihard eraan trekken blazen de ‘redders van d’Haone’ hun ‘clubke’ nieuw leven in. Vooral op de jaarlijkse Haonemarkt, die ieder jaar een week voor carnaval georganiseerd wordt, blijkt dat de sfeer terug is, dat de mensen weer blijven hangen, kortom dat het ‘vuurtje terug is’.

De sociëteitsavonden blijken als vanouds een enorme publiekstrekker te zijn.
En... ook dat is weer als vroeger, Palermo sluit haar deuren weer op het door d’Haone geliefde tijdstip van 4.00 uur in de ochtend.

 

<< eerste artikel < vorige artikel volgende artikel > laatste artikel >>
Lees 34002 keer Laatst aangepast op zaterdag, 27 februari 2021 23:55