06 Stadscarnaval

Het beleven van de carnavalsviering in Eindhoven, heeft zich in de loop der jaren verplaatst van de verenigingen die in de zestiger en zeventiger jaren een ongekende bloei kenden, naar het zogenaamde stadscarnaval dat zich concentreert op en rond de Mert.

Als belangrijkste oorzaak daarvan wordt algemeen aangenomen dat de afkalvende belangstelling voor het verenigingsleven in het algemeen en die voor carnavals-verenigingen in het bijzonder, de sociale cohesie binnen het Eindhovense carnavalswereldje een gevoelige knauw heeft toegebracht. Immers steeds meer mensen kiezen niet meer voor het carnaval, maar eerder voor een tweede (ski-) vakantie in het vroege voorjaar.

Het gevolg hiervan is, dat veel carnavalsverenigingen moeite hebben om opvolgers te vinden voor hun kaderfuncties. Met name het vinden van goede en toegewijde bestuursleden wordt een steeds groter probleem. Maar ook het uitblijven van nieuwe leden leidt tot problemen. Zo langzamerhand is de populatie die carnaval viert behoorlijk aan het vergrijzen.

Veel verenigingen besluiten dan ook om het bijltje er bij neer te gooien, of gaan over in een zogenaamde ‘slaaptoestand’ omdat zij het niet over hun hart kunnen verkrijgen om hun geliefde vereniging op te heffen.

Het carnaval verandert van een massaal groep gebeuren, naar een meer individuele uitingsvorm, dan wel meer naar kleinschalige vriendenclubs, die zwervend van kroeg naar kroeg, van kroeg naar tent, en van tent naar kroeg trekken. Het steeds weer andere ‘vrienden en bekenden’ tegenkomen, als ware het een jaarlijkse reünie, maakt deze vorm van carnavalvieren juist weer tot een bijzondere Eindhovense folklore.

Vele van deze kleine groepjes zijn overigens afkomstig van de oude carnavalsverenigingen. Verenigingen als de Hoveniers, de Volders, de Blauwbuiken, enz., en dus ook van d’Haone, die met deze carnavalsvorm een prachtig instrument in handen hebben om hun ‘netwerk’ te onderhouden.

Deze individuen en groepen vieren hun carnaval in en rond de ‘Tent op de Mert’.

Dat is niet de enige verandering. Het zogenaamde stadscarnaval wordt namelijk niet meer zozeer in de avonden gevierd, maar meer en meer overdag. De reden daarvan is echter maar voor een deel toe te schrijven aan een veronderstelde hogere gemiddelde leeftijd van de carnavalsvierders. Niet alleen neemt het aantal deelnemers aan het stadscarnaval toe, ook komen opvallend veel jongeren naar de festiviteiten op de Mert. Elk jaar meer en meer, en dat is een hoopvol gegeven voor het Eindhovense Carnaval.Lampegat plaatsnaambordje

Mooie voorbeelden van vaste onderdelen van het stadscarnaval zijn de 'Lampegatse optocht' op zaterdag, en het ‘Bierelfuurke’ en de ‘Boerenbruiloft’ op dinsdag.

Achteraf lijken d’Haone een juiste beslissing te hebben genomen om niet langer meer uit te gaan van grootschalige avondvieringen in vaste zalen, met dure orkesten, maar het roer om te buigen naar goed scorende activiteiten met en rond dit stadscarnaval.

Denk hierbij aan de 'Carnavalsbrunch' op zondag, een initiatief van d’Haone, steevast bezocht door grote groepen ouders met kinderen die gaan deelnemen aan de Eindhovense Kinderoptocht. Verder nog de door d’Haone sinds 1996 georganiseerde ‘Malle Maandag Middag' en het immer drukbezochte ceremoniële ‘Brandewijn-proeven’ op dinsdagmiddag tijdens de 'Boerenbruiloft'.

Binnenstadse C.V. D'Haone   T056De Mert is en blijft een plaats waar men het Eindhovense Carnaval in al zijn vezels kan beleven. Het is een spel van zien en gezien worden, maar vooral een spel waar men plezier kan beleven aan de wijze hoe individuen en groepen zich manifesteren! Want als ergens het gedachtegoed van d’Haone zichtbaar is, is het wel de manier waarop men carnavalskarakters uitbeeldt. Origineel, creatief, cabaretesk, verfijnd en met veel gevoel voor details.

‘Last  but not least’ moeten we zeker ook melding maken van het nieuwste initiatief van C.V. D’Haone op het gebied van stadscarnaval: het ELLUF ELLUF © feest in de binnenstad, gestart in 2013 in 3 cafés op het Stratumseind. Maar inmiddels al gegroeid tot een veel groter evenement met diverse dweilorkesten en artiesten in een flink aantal gelegenheden verdeeld over de gehele binnenstad. Het is een feest voor iedereen, van 18 tot 88 jaar.

 

<< eerste artikel < vorige artikel volgende artikel > laatste artikel >>
Lees 36054 keer Laatst aangepast op maandag, 28 december 2020 14:12