07 Status quo na 50 jaar

We zijn het verhaal over d’Haone begonnen in de binnenstad van het nog ‘dorpse’ Oud Eindhoven, kort na de tweede wereldoorlog. In een tijd die open stond voor vernieuwing.

De mensen vonden elkaar op de school, bij de verenigingen, in de kerk en op het werk. Een combinatie van solide sociale kaders die de basis vormden voor het maatschappelijke leven, belangenbehartiging en onderlinge bijstand. In die ankers vond men elkaar als mens, en vond men de creativiteit en initiatieven waarmee men inhoud kon geven aan een eigen ‘couleur locale’. In dat klimaat zijn de traditionele feesten als Carnaval en de intocht van Sint Nicolaas ontstaan. Evenementen, als hoekstenen van de Eindhovense cultuur met waardes die vandaag nog steeds gelden.

Veel van de oorspronkelijke Haone, maar zeker ook hun vele vrienden en bekenden zijn ‘kinderen van de Binnenstad’. Veel van hun ouders waren lid van de ‘Onderlinge Meierijse Handelsvereniging’. Verschillende Haone zijn later zelf ook lid geweest van deze club, die in 1996 haar 100-jarig bestaan mocht vieren. Bij die gelegenheid sprak de toenmalige burgemeester van Eindhoven, Rein Welschen, de hoop uit dat de ‘Meieranten’ zo lang als ze zouden bestaan hun ambities en activiteiten zouden nalaten respectievelijk zouden door geven aan hun kinderen en kleinkinderen.

Hoewel men d’Haone bezwaarlijk kan duiden als een uitvloeisels van de ‘Meierijse’, hebben haar culturele waarden en normen wel degelijk hun invloed gehad.

Wellicht dat veel Haone, of zij die zich met d’Haone verbonden voelen, zich herkennen in de navolgende beschrijving:

Nijver in hun doen en laten, behept met een flinke dosis Bourgondische inslag en nooit te beroerd om een mening te geven over de dingen om hen heen. Gemakkelijk te verleiden tot een traan, rustig van aard en in tegenstelling tot hun beweringen met een natte vinger te lijmen. Gemakkelijk te strikken voor een zaak waarin men zich zelf zal herkennen. Regelneven en vaste onderdelen van de entourage bij ieder evenement’.

En als basis van dit alles, het ‘Gevoel des Haons’: ‘Vertrouwen, loyaliteit en échte vriendschap’.

d’Haone zijn erin geslaagd om op een authentieke manier inhoud te geven aan de typische ‘couleur locale’ van Eindhoven. Zij hebben op onnavolgbare wijze en met succes de waarde van het sociaal kapitaal geëxploreerd en met verve geëxploiteerd. En zij hebben bovendien aangetoond dit kapitaal te kunnen verrijken.

 

<< eerste artikel < vorige artikel volgende artikel > laatste artikel >>
Lees 47570 keer Laatst aangepast op maandag, 27 juni 2022 12:14