2018-01-07 Jan van Gorp

Jaarlijks wordt door Carnavalsvereniging D’Haone overgegaan tot de benoeming van een Ere-Haon. Met deze benoeming wordt dank uitgesproken voor de vele en belangrijke verdiensten van betrokkene voor C.V. D’Haone en/of het Lampegatse Carnaval in het bijzonder en Eindhoven in het algemeen.

 

Door het bestuur van Carnavalsvereniging D’Haone werd tijdens de Haone Nieuwjaarsborrel op zondag 7 januari bekend gemaakt dat voor het jaar 2018 deze onderscheiding is toegekend aan:

Jan van Gorp

De carnavalsroots van Jan liggen bij de EPSOV (Eindhovense politie sport en ontspanningsvereniging als secretaris) en bij C.V. de Kletsmeiers, waar hij in 1995 tot erelid is benoemd.

2014 Jan van GorpSedert 1976 is Jan betrokken geweest bij de commissie optocht, waar hij van 1991 tot 1996 als voorzitter de organisatie van de Lampegatse Optochten heeft geleid.

In 1993 is hij gekozen als bestuurslid van de Federatie Eindhovens Carnaval (F.E.C.) waarna hij vanaf 1996 de functie van secretaris op zich genomen heeft. Deze functie vervult hij nog en aan compleetheid ontbreekt het aan niets.

Omdat hij niet alleen achter de schermen wilde werken heeft hij er voor gekozen om vanaf 1998 Pierre Alewijns op te volgen als Chef du Protocol van de Federatie en lid van de Prinskeuze commissie (P.K.C.).

Om alle protocollen met de historische waarden die daarbij horen in stand te houden is Jan tevens vanaf 2009 kanselier der Lampegatse Orden, zodat onderscheidingen op de juiste wijze worden toegekend en geregistreerd.

Voor het bestuur, de bestuursleden en leden van de Commissie Evenementen, de Commissie Verenigingen van de S.F.E.C. is Jan een geweldige gedienstige man met een groot en sociaal carnavalshart. Reden om hem te benoemen tot  "D'n Beste Mensch van Eindhoven 2014".

 

Vrij naar het artikel “D'N BESTE MENSCH VAN EINDHOVEN 2014 – Jan van Gorp” op de FEC website.

Lees 31837 keer Laatst aangepast op zondag, 14 januari 2018 09:54