3.2 De 11e van de 11e

Sinds een geruime tijd in de 20e eeuw is 11 november een belangrijke startdatum van de carnaval gaan worden. Dit is exact 40 dagen voor 21 december, de kortste dag van het jaar. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren.

Wie doordrongen is van de magische betekenis van dit gekkengetal zal begrijpen dat een carnavalsorganisatie zo’n datum niet ongemerkt voorbij kan laten gaan. Vroeger hadden veel getallen een symbolische betekenis. Het getal 11 (het op 4 na kleinste priemgetal) noemen wij het dwazen- of gekkengetal omdat het alleen te delen is door 1 en door zichzelf en omdat 11 staat tussen 10 (het volmaakte getal) en 12 (het heilige getal). Met 11 ben je dus niet perfect. Het getal 11 is zowel ongeluksgetal (het overtreedt het volmaakte getal 10) als geluksgetal (het is twee keer 1: het symbool van eendracht). Daarom is het een “gek” getal. Het heeft dus niets te maken met elfen, zoals sommige mensen denken. Zelfs het woord gekkengetal heeft precies elf letters en speelt daarom een belangrijke rol tijdens het carnaval. Er is een Raad van Elf, die bijvoorbeeld jaarlijks voor het eerst vergadert op 11-11 om 11.11 uur ('s avonds).
In een aantal plaatsen en vooral de ‘carnavalshoofdsteden’ wordt op 11 november met een manifestatie officieel het carnavalsseizoen geopend.
De carnavalsevenementen op de 11e van de 11e zijn streekgebonden. Veel steden en dorpen hebben de traditie om op de 11e van de 11e in het centrum het carnavalsseizoen te openen met een groot carnavalsfeest al of niet in carnavalsuitdossing. In Maastricht bijvoorbeeld staat het Vrijthof om 11 minuten over 11 geheel vol met carnavalisten. In Eindhoven is deze 11-11 traditie in 2013 op initiatief van C.V. D’Haone met succes nieuw leven ingeblazen onder het motto “Elluf Elluf ® in Lampegat”. Ook in ’s-Hertogenbosch wordt op de 11e van de 11e het carnavalsseizoen ingeluid. In sommige plaatsen vindt op 11-11 de troonafstand van de Prins van het vorige seizoen plaats en de installatie van de nieuwe hoogheden tijdens een bal of zitting. Ook is te zien dat vanaf de 11e van de 11e in sommige dorpen en steden de stoffenmarkt wordt uitgebreid voor het maken van pèkskes en dat blaaskapellen weer (intensiever) gaan oefenen. Bovendien start met de 11e van de 11e ook weer het seizoen voor tonpraters / buutreedners op de zogenaamde tonpratersavonden (daarover meer in hoofdstuk 4).


Om het lezen te vergemakkelijken zijn onderaan de artikelen vier links toegevoegd waarmee achtereenvolgens van links naar rechts, naar het eerste, het vorige, het volgende en laatste artikel gesprongen kan worden.

<< eerste artikel < vorige artikel volgende artikel > laatste artikel >>
Lees 7638 keer Laatst aangepast op maandag, 17 april 2017 10:04