Onderwerp (182)

vrijdag, 04 september 2015 22:09

* Haonekotten en plekskes *

Eindhoven

In de loop der jaren kwamen d'Haone in verschillende gelegenheden bijeen. Voor een vergadering, voor een gezellige borrel, voor het houden van een sociëteitsavond en natuurlijk om er met veel vrienden en bekenden carnaval te vieren.

Op alle locaties hebben d’Haone een duidelijk eigen stempel gedrukt. Ze brachten als het ware hun ‘eigen omgeving’ mee. En als die er niet was, dan werd die gewoonweg gecreëerd. Feitelijk kon men stellen dat d’Haone vaak de desbetreffende horecagelegenheid ‘overnamen’.

vrijdag, 04 september 2015 21:49

* Kapellekes en muziekskes *

Hoe een ambitie werkelijkheid wordt…

Zoals elders vermeld wilde d’Haone een straatcarnaval met kapellekes muziek. Deze doelstelling werd in de eerste jaren na de oprichting meer dan gerealiseerd. Dit blijkt overduidelijk uit de schier oneindige lijst van kapellekes en muziekskes die binnen de eigen gelederen ontstonden.

Veel muziekgezelschappen binnen d’Haone vinden hun oorsprong in de onstuimige groei van de vereniging. In het tweede jaar van bestaan, is het aantal leden gegroeid tot meer dan 150. Bij een dergelijke omvang wordt het heel moeilijk om ieder lid nog persoonlijk te kennen, of van ieder lid nog te weten in welke relatie deze staat tot de anderen.

maandag, 23 maart 2015 08:18

Hans van de Burgt

Hans van de Burgt

Interviewer en auteur van Haone Boek en Doos

Hij wordt in het najaar van 1971 lid van d’Haone. Hij is dan pas 17 jaar, maar dat blijkt geen probleem; met carnaval in het voorjaar van 1972 zal hij immers wel 18 jaar zijn. Miep van Daal zit net als Hans op het Sint Joriscollege te Eindhoven. Daar weet zij hem voor d'Haone te interesseren. Het verzamelen van tien handtekeningen van Haoneleden is, net als de ballotageprocedure geen probleem, dankzij de familie van Miep.

zondag, 15 maart 2015 16:25

1966 Seth Gaaikema

Seth Gaaikema (cabaretier)

Seth Gaaikema werd geboren in Uithuizen (Oethoezen) te Groningen als zoon van twee predikanten. Na een studie Nederlandse Taal- en Letterkunde, waarin hij de doctorandus titel behaalde, ging hij teksten schrijven, onder meer voor Wim Kan.

zaterdag, 19 april 2014 00:00

Volders

Carnavalsvereniging De Volders

In Eindhoven wordt vanaf het einde van de negentiende eeuw in de beslotenheid van huiskamers en cafézalen carnaval gevierd. De oudste carnavalskrant ‘De Klapekster’ verschijnt in de jaren 1883, 1884 en 1885. In 1883 heeft de Stratumse Harmonie De Dageraad een carnavalsconcert georganiseerd, blijkens een bewaard gebleven aanplakbiljet. Hoewel de culturele vereniging De Limburgers bij de heroprichting in 1947 hun carnavalsviering hebben, krijgt het georganiseerde carnaval in Eindhoven in 1953 door toedoen van de Maastrichtenaren Pi Jacobs en Bèr Meijs een injectie o.a. door de oprichting van de carnavalsvereniging De Volders. Deze chique carnavalsvereniging gaat gewoonlijk gekleed in rokkostuum en bewegen zich voort op stokpaardjes.

dinsdag, 07 januari 2014 21:05

Trafalgar Pub

The Trafalgar Pub

Aan de Dommelstraat 21 is sinds 1973 Café-Restaurant ‘The Trafalgar Pub’ gehuisvest. Het is een etablissement in Britse sfeer. Uitbaters zijn vader en zoon Ad en Adriaan Verzuu. Vader komt uit Veghel.
Voorheen was het eigendom van buurman Remi Mignot. Het pand fungeerde als woonhuis van de familie Van Mens. Petrus Henricus (Piet Hein) van Mens was burgemeester van Eindhoven van 1898 tot de annexatie van Woensel, Stratum, Strijp, Gestel en Tongelre door de gemeente Eindhoven (01 januari 1920).

zaterdag, 04 januari 2014 16:39

Ut Piepkuyken (jeugdkapel)

Omdat d’Haone steeds meer jonge gezinnen kent onder haar leden, is het heel gewoon dat ouders hun jonge kinderen meenemen naar de verschillende carnavalsactiviteiten van de vereniging. Met name het Haone Boere Blaos Festijn leent zich er bij uitstek voor om carnaval te vieren met de jonge kroost, waarbij menig peuter of kleuter een haonekiel draagt in miniformaat.

zaterdag, 04 januari 2014 12:28

T'is gedaan

't is gedaan, 't is gedaan
we motten nou naar huis toe gaan
ach wat 'n leed, ach wat 'n leed
't is weer gedaan

zaterdag, 04 januari 2014 12:23

Het Haonelied - Zit er nog bier in de kraone

Refrein:

Zit er nog bier in de kraone,
want vanavond komme d'Haone.
Zit d'r nog bier in 't vat,
want vanavond komme d'Haone en verboemele heul de stad.
heul de stad!
Zit d'r nog bier in de kraone,
want vanavond komme d'Haone.
En zit er geen bier in 't vat,
dan komme der traone,
dan komme der traone,
dan komme der traone en wordt alles nat...

vrijdag, 03 januari 2014 22:09

Ut is maor vur efkes

In 1974, één jaar voor dat Alphons Dassen stadsprins van Eindhoven zou worden, werd op zijn initiatief, thuis in Nuenen, een nieuw muziekske opgericht naast d’Haone Fuut en d’Altijd Naïeve. Alphons wilde eigenlijk een clubke starten dat met kazoos en houten instrumenten, naar het voorbeeld van de Kikvorschen uit ‘s Hertogenbosch, een bijdrage ging leveren aan het Lampegatse straatcarnaval. Op het einde van de oprichtingsbijeenkomst, verlootte hij echter een ventieltrombone onder de aanwezigen. Hans van de Burgt werd de gelukkige winnaar van dit derdehandse (en dus lekke) instrument.

Pagina 13 van 13