Onderwerp (182)

zaterdag, 20 augustus 2016 11:44

Lampegatse Onderscheidingen

De Haone hebben in hun inmiddels langdurige geschiedenis zelf altijd maar één echte onderscheiding gehad, de Zilveren Haon. Want eigenlijk vinden ze het allemaal maar flauwekul, die officiële huldigingen, het strakke protocol, de uitgebreide toespraken, enz. Alleen voor de echte carnavalisten, die daadwerkelijk wat hebben betekend voor het Lampegats carnaval, maken ze een uitzondering door ze Ere-Haon te maken met de daarbij behorende decoratie in de vorm van een Zilveren Haon.

maandag, 15 augustus 2016 11:08

Concert Carnavalesk

Een concert carnavalesk was een nieuw fenomeen. Dit evenement deed in 1982 haar intrede en werd geboren uit de behoefte het carnaval op niveau te brengen. Mede in het kader van Eindhoven 750 jaar Stad werd het een prettig en nieuwe element.

maandag, 15 augustus 2016 11:01

Eindhoven lied

Vers:

We zijn geboren tussen lampen en sigaren,
We wonen in de stad, die bruist van dynamiek,
Maar wat we altijd hebben trachten te bewaren,
Dat is 't Brabants hart en onze feestmuziek.

maandag, 15 augustus 2016 10:40

HaoneHap

Wat echter altijd ‘klein’ gebleven is, is de traditionele ‘Haone-hap’. Op bescheiden wijze genieten de leden van de vereniging van een ‘eenvoudige, doch voedzame maaltijd’* op de zondagavond met carnaval.

maandag, 25 juli 2016 09:53

08 Wat zit er nog in het verschiet?

In de toekomst kijken is en blijft altijd een moeilijke zaak.

Maar gezien de status van de vereniging, een nog steeds ruime en zeer stabiele ledenomvang, en de recente ontwikkelingen binnen de vereniging, veel nieuwe ‘jongere’ leden en niet te vergeten een inmiddels behoorlijk verjongd bestuur, kunnen we daar zeker positief over zijn.

maandag, 25 juli 2016 09:13

07 Status quo na 50 jaar

We zijn het verhaal over d’Haone begonnen in de binnenstad van het nog ‘dorpse’ Oud Eindhoven, kort na de tweede wereldoorlog. In een tijd die open stond voor vernieuwing.

maandag, 25 juli 2016 09:11

06 Stadscarnaval

Het beleven van de carnavalsviering in Eindhoven, heeft zich in de loop der jaren verplaatst van de verenigingen die in de zestiger en zeventiger jaren een ongekende bloei kenden, naar het zogenaamde stadscarnaval dat zich concentreert op en rond de Mert.

Maar d’Haone zullen veerkrachtig genoeg blijken te zijn. Ondanks de kleinere schaal waarin ze hun feestjes vieren, dus in aanzienlijk kleinere haonekotten en plekskes.

maandag, 25 juli 2016 09:05

04 De ommekeer

Het is dinsdagmiddag. Carnaval in het jaar 1989. Er wordt teruggekeken op een zeer geslaagde carnavalsact. Per abuis was de kerstborrel aangekondigd als onderdeel van het carnavalsprogramma. Deze ‘fout’ is de directe aanleiding geweest voor de uitvoering van een prachtig idee. Niet zelden worden dergelijke ingevingen geboren in huize van Kollenburg, simpel omdat Hans van Kollenburg steeds enkele weken voor carnaval jarig is, en het huis steevast vol zit met d’Haone leden.

maandag, 25 juli 2016 09:00

03 De harde landing

Beschrijving van het breekpunt midden 80-tiger jaren: d’Haone moeten afscheid nemen van het onbezorgde leven. De groei in het ledenaantal stagneert duidelijk. Ook het bezoek aan de carnavalsfeesten bij d’Haone loopt terug. Op de dinsdagavond is het zelfs ‘uitgestorven’.

Pagina 6 van 13